Verhoudingen

Deze les voor één heel lesuur (of verdelen over twee of meer lesdelen) is ontwikkeld door drie wiskundestudenten van de Uva: Jolente, Rowan en Jan. Deze les is getest in 3 VWO.

Wiskundige onderdelen:

  • Verhoudingen
  • Lineaire functies
  • Snijpunt berekenen van twee lijnen
  • Bewijzen
  • Breuken
  • Vouwen van een verhouding

Kenmerken van de les:

  • Na centraal begin keuze voor meer wiskunde of meer vouwen
  • Voor één heel lesuur (50 min) of twee of drie delen van een lesuur
  • Geschikt voor klas 3
  • Na aanpassingen geschikt voor klas 2 (lineaire functies, snijpunt) tot en met 6 (algemeen bewijs voor breuk 1/n en a/n)

Korte beschrijving van de les:

Deze les is op dit moment geschikt voor de derde klas en hoger. De leerlingen vouwen eerst allemaal vier vouwen in een vierkant vel papier, via geleide instructie. De vierkante vellen papier hebben verschillende formaten. Na reflectie blijkt dat bij alle leerlingen het snijpunt van de vouwen op 1/3 deel van het papier zit. Dit is bijzonder, omdat de formaten van de vierkanten verschillen. Het formele bewijs hiervoor (snijpunt van twee lijnen) gaan ze in duo’s of groepen opstellen via een opdrachtenblad.

Vervolgens mogen de leerlingen kiezen of ze nog verder willen werken aan een algemener bewijs (snijpunt 1/4, 1/n, a/n), of dat ze een boekenlegger gaan vouwen waar ze het vouwen van 1/3 deel voor nodig hebben.

Hieronder de docentenhandleiding, het opdrachtenblad voor de les en de vouwinstructie van de boekenlegger.