Materiaal in ontwikkeling

Dit materiaal hebben we gebruikt als inspiratie bij het docentennetwerk op maandag 22 mei 2023

Zaagtand

Een ruwe schets van de aanpak van de zaagtand vind je hier:

Bewijs

De video van Vi Hart vind je hier:

Patronen

De opgave en uitwerking uit Euclides vind je hier:

De uitwerking:

De uitleg dat het niet te berekenen met een formule, maar moet via heuristieken vind je hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/Map_folding

Getaltheorie

De eerste ruwe opdrachten waren zoiets als:

Wat is het minimaal aantal vouwen dat je moet maken om een strip papier in 8 gelijke delen te verdelen?

En 12?

en 5?

En 9?

En 13?

En 36?

En n?

Wordt aangevuld!

Exponentiële functies

We hebben laten zien hoe je steeds steeds de helft van de helft van de helft kan vouwen. Een artikel daarover vind je hier: